Strona Główna Strona Główna
Komenda
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KATOWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej, powołanym Rozporządzeniem MON z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień (Dz. U. 2017 poz.626 j.t.) do działania na terenie miast:
  • Katowice
  • Mysłowice
  • Jaworzno

Rejon Administrowany Wojskowej Komendy Uzupełnień w KatowicachWojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Piotr RANCIA

 

Szef
Wydziału Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
Zastępca Wojskowego Komenda Uzupełnień


WAKAT

 

Szef
Wydziału Rekrutacji


mjr
Dariusz OSSOWSKI