Strona Główna Strona Główna
Duplikat Książeczki Wojskowej
 

WYROBIENIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

W przypadku utraty Książeczki Wojskowej należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu.

Duplikat zostanie wydany natychmiast lub w przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności administracyjnych do 7 dni.

Aby wystąpić z wnioskiem o wyrobienie duplikatu książeczki wojskowej należy dostarczyć:

  • dowód osobisty,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej na kwotę 28 zł
    (płatne w kasie Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Pocztowej 5)
  • zdjęcie o wymiarach 3x4cm.
KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM.

Nr konta do opłaty skarbowej

OD 1 LIPCA 2015 ROKU OBOWIĄZUJE NOWE KONTO BANKOWE URZĘDU MIASTA KATOWICE DOT. OPŁAT SKARBOWYCH

PKO BP S.A.

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111