Strona Główna Strona Główna
Zawodowa Służba Wojskowa
 
"Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic."

Konstytucja RP art.26

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej stoją na straży bezpieczeństwa państwa. Zmiany jakie zachodzą we współczesnym świecie wymagają gotowości do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Do realizacji powyższego celu niezbędni są ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie szkoleni, mający do tego celu nowoczesny sprzęt – żołnierze zawodowi. Jeżeli Jesteś obywatelem Polski,  Pełniłeś czynną służbę wojskową, Jesteś ambitny, zmotywowany, dyspozycyjny, otwarty na nowe doświadczenia, sprawny fizycznie i odporny na stres to jest to propozycja dla Ciebie.
Nabór do zawodowej służby wojskowej ma charakter otwarty, daje niepowtarzalną możliwość rozwoju zarówno pod względem zdobywania nowych kwalifikacji przydatnych podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej jak i również na cywilnym rynku pracy. To sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. Już dziś możesz zacząć realizować swoje ambicje i plany pełniąc zawodową służbę wojskową.
 
Szerszych informacji w sprawie naboru do zawodowej służby  wojskowej można uzyskać pod nr telefonu 261 124 832, lub osobiście w siedzibie WKU w Katowicach ul. Francuska 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Jednocześnie zapraszamy na strony internetowe:

www.mon.gov.pl
www.wojsko-polskie.pl