Strona Główna Strona Główna
Terminy Kwalifiacji do Korpusu Szeregowych
 
Ostatnia Aktualizacja 11.06.2018 r.

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus szeregowych/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832


OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:
  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA SZEREGOWYCH

Batalion Reprezentacyjny WP

ul. Franciszka Hynka 2

00-909 Warszawa

tel. 261-848-731

 

1.         Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

-         prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

-         udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

-         atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

2.         Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP

3.         w Warszawie  dla korpusu szeregowych:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota zł. brutto

Kwota zł.

netto

Kwota zł.

brutto

Kwota zł.

netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200,00

2 624,00

3 270,00

2 681,00

2

Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych )

300,00

246,00

300,00

246,00

3

Świadczenie mieszkaniowe                        

900,00

900,00

900,00

900,00

Razem uposażenie miesięczne

4 400,00

3 770,00

4 470,00

3 827,00

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

 

Kwota zł. brutto

Kwota zł. netto

Kwota zł.

brutto

Kwota zł. netto

 

1

Dodatek za długoletnią służbę

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

96,00

78,00

98,00

80,00

 

2

Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500,00

2 870,00

3 570,00

2 927,00

 
 
 

3

Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120,00

918,00

1 120,00

918,00

 
 

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

 
 
 

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę

śr.150,00

śr.123,00

śr.150,00

śr.123,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

-      Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;

-      Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;

-      Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach

14 czerwiec 2018,

12 lipiec 2018

16 sierpień 2018,

13 wrzesień 2018,

11 październik 2018,

15 listopad 2018,

13 grudzień 2018.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
(18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-272

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800 

 21 czerwiec 2018,

6, 20 wrzesień 2018,

4, 18 październik 2018,

8, 22 listopad 2018,

6, 20 grudzień 2018.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4539

(9 BATALION DOWODZENIA)

Ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Tel. 261 887 678, 261 887 521

 

W dniu 20.04.2018 r. odbędą się na kwalifikacje dla kandydatów na n/w stanowiska służbowe:

- kierowca SW 38T65 – szer./st. szer.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3430 w Białobrzegach

(OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Informujemy, że  występują nieobsadzone stanowiska w korpusie szeregowych:

- fotogrametra –korpus: szeregowy SW1: 30A66 SW2: 99Z99

 

 Kwalifikacje wymagane do kandydatów a w/w stanowisko:

                                                            Fotogrametra:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: st.szer. (st.mar.)- ukończenie  w zależności od potrzeb kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł. chor. mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-racjonalnego działania w sytuacjach stresowych

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej lub w innych korpusach osobowych w specjalności rozpoznanie (dla stanowiska o STE: szer.- niewymagane)

 

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-887-372, 261-887-380

 

Jednostka Wojskowa Nr 1145 w Bolesławcu

(23 PUŁK ARTYLERII)

ul. Al. Wojska Polskiego 59-700 Bolesławiec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T65/34T64;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/38T72;

- kierowca – operator SW 38T65/38B70;

- kierowca – obsługa SW 38T64/34C61;

- kierowca – mechanik SW 20B72/38T65;

- elektromechanik SW 38T64;

- mechanik SW 38T83;

- kierowca  SW 38T64;

- kierowca  SW 38T70;

- operator  SW 38C62;

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68;

- ślusarz SW 38T81;

- tokarz  SW 38T81;

- kierowca – obsługa SW 38T64/38B69.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 261-646-608.

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 20B72/32B71,

- kierowca – mechanik SW 38T64/38T75,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- mechanik SW 38T75,

- kierowca SW 38T64,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- kierowca – obsługa SW 38T64/34T64,

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68,

- mechanik SW 32T64,

- mechanik – spawacz SW 38T64/38T84,

- mechanik SW 38T74,

- blacharz – spawacz SW 38T71/38T84,

- ślusarz SW 38T81,

- mechanik – spawacz SW 38T74/38T84,

- kierowca – operator SW 38T64/38B70.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek i piątek.

Jednostka Wojskowa Nr  5018 w Dziwnowie

(8 BATALION SAPERÓW MW)

ul. Marynarki Wojennej 16
72-420 Dziwnów

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- nurek – elektromechanik SW 24F61/34T64,

- kierowca – zwiadowca SW 20B72/36A65.

 

Telefon do kontaktów roboczych: 261-248-272

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
(6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul. Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

                  Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowisko:

- KIEROWCA – RATOWNIK SW 38T64/40H61

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

13 czerwiec 2018.

5,12 wrzesień 2018.

3,10 październik 2018.

7,17 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi

(15 PUŁK ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ)

ul. Partyzantów 33

19-500 Gołdap

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 1000.

Szczegółowych informacji pod nr tel.261 336 244.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględnia się służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.
KANDYDACI powinni posiadać:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
Kryteria naboru:
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdapi.

UWAGA!!! Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę.

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójcu

(1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)

ul. Słomczyn-Kącin 1
05-600 Grójec

tel. 261 513 441, 261 513 461

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 26.06.2018 r.

Jednostka Wojskowa nr 5004 w Gdyni

(DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH)

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- elektryk  SW 24T66,

-młodszy  elektryk  SW 24T66

Na w/w stanowiskach wymagane jest:

- orzeczenie Rejonowej Komisji Morsko-Lekarskiej Gdańsk-Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej
na okręcie w specjalnościach morskich grup II,III,IV. Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.

Telefon do kontaktów roboczych: 261-262-970,261-262-173

 

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C+E” SW 38T65,

- kierowca kat. „C” SW 38T64,

- kucharz (uk. szkoła gastronomiczna) SW 38B6,

- elektryk (upr. energet. do 1 kv) SW 38D61.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr te. 261 242 318, 261 242 664.

Jednostka Wojskowa Nr 1523 Inowrocław

(2 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Dworcowa 56

88-100 Inowrocław

Tel:261-436-448

Prowadzi rekrutację żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

Kwalifikacja wojskowa zaplanowana została w dniu 02.02.2018r od godz. 8.00.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- technik pododdziału SW 38T21,

- starszy nurek SW 34A21/24F21,

- dowódca kompanii SW 38A01.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

12 czerwiec 2018,

3 lipiec 2018,

28 sierpień 2018,

18 wrzesień 2018,

16 październik 2018,

6 listopad 2018,

4 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Wrocławska

30-901 Kraków

tel. 261-134-551

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca-kucharz  - SW38T64/38B61,

- kierowca-operator  - SW38T64/38B70,

- operator SW38T64

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

19 czerwiec 2018,

11, 25 wrzesień 2018,

9 październik 2018,

13 listopad 2018,

11 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1155 w Krakowie

(8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO)

ul. Kpt. M. Medweckiego 10

30-901 Kraków -Balice

tel. 261-136-250

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- KIEROWCA – OPERATOR  SW 38T65/38C62.

- KIEROWCA – MECHANIK  SW 38T65/38T80.

- KIEROWCA – MECHANIK  SW 38T64/22J77

 

Postępowanie kwalifikacyjne   zostało zaplanowane   na dzień 26 kwietnia 2018 roku.

Stawiennictwo kandydatów do zawodowej służby wojskowej do godz. 10.00 w Sali klubu w Krakowie-Balicach lub do godz.7.00 w Komendzie ( Obsługi Lotniska Wrocław) ul. Granicza 13  50-984 Wrocław.

Szczegóły pod nr tel. 261 -136-152

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym nie występują wakujące stanowiska służbowe.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

13 czerwca 2018,

12 września2018,

10 października 2018,

7 listopada 2018,

12 grudnia 2018.

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA

84-300 Lębork

tel. 261 253 113

Poszukuje kandydata na stanowisko: RATOWNIK SW 40H61.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW NR 4101 w Lublińcu

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej przesyłają swoje CV na adres JW i czekają na kontakt w sprawie zaproszenia na rozmowę i egzamin.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5700 w Międzyrzeczu

(17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul. Wojska Polskiego 17

66-300 Międzyrzecz

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w każdy wtorek miesiąca o godz. 8 30.

Kwalifikacje prowadzone są we wszystkich specjalnościach wojskowych. Szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszystkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. ”C”, „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- obsługa SW 38B64,

- pomocnik kierowcy SW 34B62

- kierowca SW 38T65 (kat. C+E).

Jednostka Wojskowa Nr 5699 w Przasnyszu

(2 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)
ul. Makowska 1
06-300 Przasnysz

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/20B70,

- elektromechanik SW 34T64,

- młodszy mechanik SW 38T75.

 Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbywa się co tydzień w poniedziałki lub środy (po wcześniejszym ustaleniu).

Jednostka Wojskowa Nr 3841 w Rzeszowie

(1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH)

ul. Lwowska 5

35-922 Rzeszów

Poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko – kucharz SW 38B61.

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- elektronik-metrolog SW 22G61/30b68,

- kucharz SW 38B61,

- operator SW 28B66,

- operator-elektromechanik SW 22G61/22G66,

- kierowca (C+E)-elektromechanik SW 38T65/38T78,

- elektromechanik SW 22G61,

- mł. kierowca (Kat. B)-ratownik SW 38T62/40H61.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa nr 1872 w Słupsku

(7 BATALION OBRONY WYBRZEŻA)

ul. Obr. Westerplatte

76-200 Słupsk

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności i ilości określonych poniżej:

kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego (7), działonowy operator (2), piechota zmechanizowana (12), obsługa karabinu maszynowego (5), obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego (4), strzelec wyborowy (1), obsługa moździerza (1), obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych (1), obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej (1), kucharz (1), kierowca kat. B (2), kierowca kat. C (10), kierowca kat. CE (6), elektromechanik pojazdów mechanicznych (2), mechanik pojazdów gąsienicowych (2), rusznikarz (1), ratownik (1), obsługa kancelarii (2).

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:

-  dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,

-  świadectwo uk. szkoły,

-  wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,

-  zaświadczenie o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),

-  CV,

-  zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

(38 DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP)

96-500 Sochaczew

tel. 261 529 625

 

Poszukuje kandydata na stanowisko młodszy kucharz SW 38B61. Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i/lub doświadczenie w pracy w zawodzie.

- operator SW 32B62;

- kierowca - elektromechanik SW 38T65/28B70;

- młodszy ratownik 54G61/40H51;
- młodszy ratownik — kierowca SW 54G61/38T65.

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-529-625/626/627.

Jednostka Wojskowa Nr 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C+E  SW 38T65,

- kierowca kołowego transportera opancerzonego SW 20B72,

- kierowca kat. C SW 38T64.

Stanowiska są do obsadzenia w 100 batalionie łączności w Wałczu oraz w 102 batalionie ochrony w Bielkowie.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 1749 w Szczecinie

(12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul.  Wojska Polskiego 250

70-904 Szczecin

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- operator SW 20B72,

- operator SW 28B66,

- kierowca – elektromechanik SW 38T65/28B70,

- kucharz SW 38B61,

- radiotelefonista – zwiadowca SW 28B72/30A62,

- zwiadowca – celowniczy SW 30A62/20B77,

- kierowca – elektromechanik SW 20B72/38T64,

- kierowca – celowniczy SW 20B72/20B78,

- kierowca – elektromechanik SW 20B69/28B70,

- celowniczy SW 20B78,

- kierowca SW 20B72,

- celowniczy SW 20B77,

- obsługa SW 20B81,

- młodszy celowniczy SW 20B81,

- kierowca SW 38T65,

- młodszy kierowca – elektromechanik SW 38T62/28B70,

- kierowca – operator SW 38T64/38B70,

- młodszy kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- młodszy kierowca SW 38T64/38B69,

- młodszy kierowca SW 38T64,

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/34T64,

- młodszy kierowca – obsługa SW 38T64/34C61,

- kierowca – zwiadowca SW 20B72/20B78,

- obsługa SW 20D64,

- młodszy kierowca SW 38T64,

- kierowca – obsługa SW 38T65/34A76,

- mechanik – spawacz SW 38T74/38T84,

- zwiadowca SW 30A62,

- kierowca SW 20B72,

- obsługa – ratownik SW 20B79/40H61,

- młodszy kierowca SW 38T64/38B69,

- kierowca – kucharz SW 38T64/38B61,

- kierowca – ratownik SW 20B72/40H61,

- kierowca – mechanik SW 20B72/38T75,

- młodszy kierowca – radiotelegrafista SW 38T64/28B65,

- młodszy kierowca – operator SW 38T64/38C

- młodszy kierowca – spawacz SW 38T64/38T84.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek każdego miesiąca do odwołania o godz. 800.

Wszyscy kandydaci posiadać muszą:

- książeczkę wojskową;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

- strój sportowy,

- przybory piśmiennicze.

Na przedmiotowe kwalifikacje zgłosić się mogą:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,

- elewi po odbyciu służby przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)

- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-elektromechanik  – szer./st. szer. – 34T64

-kierowca – szer./st. szer. – 38T64, 38T65

-operator – szer./st. szer. – 34A75, 38D67

-obsługa – szer./st. szer. – 38D66, 38D61, 38D62.

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200  (stawiennictwo na godz. 800).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018 r., 25.04.2018 r. oraz 09.05.2018 r.

Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:

  • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
  • życiorys (CV);
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
  • dokumenty potwierdzające przebieg służy wojskowej.

Szczegółowe informacje – nr tel. 261-454-788

 

Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie

ul. Sztabowa 1

59-726 Świętoszów

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej zaplanowana jest w każdy czwartek o godzinie 800

Kandydat powinien:

- zabrać strój sportowy;

- posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Jednostka Wojskowa Nr 2454 w Świnoujściu

(8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C oraz C+E

 w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów

Szczegółowych informacji udzielają Sekcje Personalne jednostek wojskowych:

• KPW Świnoujście: tel. 261243318, 261242634,

• 8.bsap MW w Dziwnowie: tel. 261248386, 261248272

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Świnoujściu

(2 DYWIZJON OKRĘTÓW TRANSPORTOWO – MINOWYCH)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- sygnalista SW 24B62;

- elektryk SW 24T66;

- planszecista SW 30B68;

- kucharz okrętowy SW 38B62;

- drenażysta SW 24T63;

- młodszy sygnalista SW 24B62;

- młodszy elektryk SW 24D61.

Szczegółowe informacje – tel. 261- 242-617 lub 261-242-208.

Komenda Portu  Wojennego Świnoujście

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca C+E SW 38T65.

Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

(7 batalion kawalerii powietrznej)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 25 maja 2018 r.

o godzinie 830:

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4094

(104 batalion logistyczny)

ul. Kościuszki 24

78-600 Wałcz

tel. 261 473 854, 261 472 434, 261 472 121

Poszukuje kandydatów na stanowisko: KIEROWCÓW kat. C, C+E oraz D.

 

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 PUŁK ARTYLERII)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

 

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132.

 

Wymagania:

-grupa osobowa rakietowa i artylerii, techniczna oraz eksploatacja systemów łączności

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

 

Jednostka Wojskowa Nr2748

(31 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Graniczna 15

50-984 Wrocław

 

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności: 22G24/38T27, 28B65, 28B61.

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 07 czerwca 2018 r

 

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

Szczegółowe informacje – tel. 261- 669-921 lub 261-669-969

 

Jednostka Wojskowa Nr 1696 w Złocieńcu

(2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA LEGIONÓW IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)

ul. Czwartaków 4

78-520 Złocieniec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca BWP SW 20B69

- kierowca kat. ”C” SW 38T64

- kierowca kat. „C+E” SW 38T65.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 168-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C”, „C+E”, „T”

Przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej.
Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (osoba przystępująca do egzaminu ze sprawności fizycznej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego).

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

- ukończona zasadnicza służba wojskowa;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),

- ubiór sportowy.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1 68-100 Żagań
Tel. 261 688 364

 

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek miesiąca  (Stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek
 ul. Żarska, brama środkowa).

Poszukiwani są kandydaci:

w korpusie oficerów:

-         korpus osobowy – łączność i informatyka,

-         grupa osobowa – eksploatacja systemu łączności,

-         specjalność – ogólna.

                W korpusie podoficerów:

-          korpus osobowy – łączność i informatyka,

-          grupa osobowa – eksploatacja systemów łączności,

-          korpus osobowy – inżynierii wojskowej,

-          grupa osobowa – saperska,

-          korpus osobowy – logistyki,

-          grupa osobowa – ogólnologistyczna,

-          grupa osobowa – materiałowa,

-          grupa osobowa – techniczna.

 w korpusie szeregowych zawodowych: 

-         Korpus  osobowy (38)-  logistyki,

-         Grupa osobowa   ( T)  -  techniczna,

-         Specjalność (64)- kierowca kat.C,

                         (65)- kierowca kat.C+ E.

 

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-688-360,  261-688-364.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4094 w Wałczu

(104 BATALION LOGISTYCZNY)

ul. Kościuszki 24

78-600 Wałcz

Te. 261-473-854, 261-472-121

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C”, „C+E”,D.