Strona Główna Strona Główna
Terminy Kwalifiacji do Korpusu Szeregowych
 
Ostatnia Aktualizacja 31.10.2017 r.

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus szeregowych/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832


OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:
  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA SZEREGOWYCH

Batalion Reprezentacyjny WP

ul. Franciszka Hynka 2

00-909 Warszawa

1.         Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

-         prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

-         udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

-         atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

2.         Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP

3.         w Warszawie  dla korpusu szeregowych:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota zł. brutto

Kwota zł.

netto

Kwota zł.

brutto

Kwota zł.

netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200,00

2 624,00

3 270,00

2 681,00

2

Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych )

300,00

246,00

300,00

246,00

3

Świadczenie mieszkaniowe                        

900,00

900,00

900,00

900,00

Razem uposażenie miesięczne

4 400,00

3 770,00

4 470,00

3 827,00

 


L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

 

Kwota zł. brutto

Kwota zł. netto

Kwota zł.

brutto

Kwota zł. netto

 

1

Dodatek za długoletnią służbę

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

96,00

78,00

98,00

80,00

 

2

Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500,00

2 870,00

3 570,00

2 927,00

 
 
 

3

Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120,00

918,00

1 120,00

918,00

 
 

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

 
 
 

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę

śr.150,00

śr.123,00

śr.150,00

śr.123,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

-      Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;

-      Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;

-      Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

 

4.         Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017r.:

1)        16 listopad

2)        07 grudzień

 

 


  

CENTRUM OPERACJI CYBERNETYCZNYCH W BIAŁOBRZEGACH

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Informujemy, że w 2017 roku w Resorcie Obrony Narodowej zostanie przeprowadzony proces racjonalizacji struktur organizacyjnych odpowiadających za utrzymanie systemów bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP obejmujący Centrum Operacji Cybernetycznych.

W związku z powyższym trwają prace organizacyjno-etatowe zmierzające do pozyskania/utworzenia etatów w korpusie szeregowych zawodowych – SW 29B61 – cyberbezpieczeństwo.

Rekrutacja na przedmiotowe stanowiska odbędzie się w uzgodnieniu z gestorem – Dyrektorem NCK z chwilą utworzenia w strukturach etatowych Centrum Operacji Cybernetycznych oraz innych jednostek organizacyjnych RON stanowisk służbowych SW 29B61.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 2

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-432

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

8,22 listopada 2017,

6,20 grudnia 2017.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- SAPER SW 34A62

żołnierze powinni posiadać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z wychowania fizycznego,

- strój sportowy.

Jednostka Wojskowa Nr 1145 w Bolesławcu

(23 PUŁK ARTYLERII)

ul. Al. Wojska Polskiego

59-700 Bolesławiec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T65/34T64;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/38T72;

- kierowca – operator SW 38T65/38B70;

- kierowca – obsługa SW 38T64/34C61;

- kierowca – mechanik SW 20B72/38T65;

- elektromechanik SW 38T64;

- mechanik SW 38T83;

- kierowca  SW 38T64;

- kierowca  SW 38T70;

- operator  SW 38C62;

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68;

- ślusarz SW 38T81;

- tokarz  SW 38T81;

- kierowca – obsługa SW 38T64/38B69.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 261-646-608.

Jednostka Wojskowa Nr 2980 w Braniewie

(9 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Sikorskiego 41

14-500 Braniewo

Prowadzi rekrutację do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w każdy wtorek.

Szczegółowych informacji udziela chor. Grzegorz POSTEK tel.261 315 273.

Jednostka Wojskowa Nr 2697 w Brzegu

(1 PUŁK SAPERÓW)

ul. Sikorskiego 6
49-300 Brzeg

Prowadzi rekrutację do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Szczegóły pod numerem telefonu 261-637-214.

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 20B72/32B71,

- kierowca – mechanik SW 38T64/38T75,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- mechanik SW 38T75,

- kierowca SW 38T64,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- kierowca – obsługa SW 38T64/34T64,

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68,

- mechanik SW 32T64,

- mechanik – spawacz SW 38T64/38T84,

- mechanik SW 38T74,

- blacharz – spawacz SW 38T71/38T84,

- ślusarz SW 38T81,

- mechanik – spawacz SW 38T74/38T84,

- kierowca – operator SW 38T64/38B70.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek i piątek.

Jednostka Wojskowa Nr  5018 w Dziwnowie

(8 BATALION SAPERÓW MW)

ul. Marynarki Wojennej 16
72-420 Dziwnów

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- nurek – elektromechanik SW 24F61/34T64,

- kierowca – zwiadowca SW 20B72/36A65.

 

Telefon do kontaktów roboczych: 261-248-272

Jednostka Wojskowa Nr 4222 w Giżycku

(15 BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul. Moniuszki 7

11-500 Giżycko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowcy i działonowi T-72i kierowcy GTO.

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy pracujący poniedziałek od godziny 800.

W sprawie kontaktów roboczych - tel.261 335 232.

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych – wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

 

Na dzień 19.10.2017 r. JW 4115 Gliwice nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800

8,29 listopada 2017,

6,13 grudnia 2017.

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi

(15 PUŁK ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ)

ul. Partyzantów 33

19-500 Gołdap

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 1000.

Szczegółowych informacji pod nr tel.261 336 244.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględnia się służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.
KANDYDACI powinni posiadać:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
Kryteria naboru:
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.

UWAGA!!! Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę.

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C+E” SW 38T65,

- kierowca kat. „C” SW 38T64,

- kucharz (uk. szkoła gastronomiczna) SW 38B6,

- elektryk (upr. energet. do 1 kv) SW 38D61.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr te. 261 242 318, 261 242 664.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
 
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul.  Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800

14 listopada 2017,

5 grudnia 2017.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- technik pododdziału SW 38T21,

- starszy nurek SW 34A21/24F21,

- dowódca kompanii SW 38A01.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Wrocławska

30-901 Kraków

tel. 261-134-602

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- celowniczy SW 20B78,

- kierowca SW 38T64,

- strzelec SW 20C 63,

- obsługa SW 20D66

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800

14,28 listopada 2017,

5,12 grudnia 2017.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
 
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

Informujemy, że w 6 Batalionie logistycznym nie występują wakujące stanowiska służbowe.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800,

8 listopada 2017,

13 grudnia 2017.

 

Na kwalifikację należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW NR 4101 w Lublińcu

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej przesyłają swoje CV na adres JW i czekają na kontakt w sprawie zaproszenia na rozmowę i egzamin.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5700 w Międzyrzeczu

(17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul. Wojska Polskiego 17

66-300 Międzyrzecz

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w każdy wtorek miesiąca o godz. 8 30.

Kwalifikacje prowadzone są we wszystkich specjalnościach wojskowych. Szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszystkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. ”C”, „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- obsługa SW 38B64,

- pomocnik kierowcy SW 34B62

- kierowca SW 38T65 (kat. C+E).

10 Brygada Logistyczna w Opolu

ul. Domańskiego 68

45-820 Opole

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 800

Z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych zaplanowane kwalifikacje na październik, listopad  i grudzień nie odbędą się.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 5699 w Przasnyszu

(2 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)
ul. Makowska 1
06-300 Przasnysz

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/20B70,

- elektromechanik SW 34T64,

- młodszy mechanik SW 38T75.

 Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbywa się co tydzień w poniedziałki lub środy (po wcześniejszym ustaleniu).

Jednostka Wojskowa Nr 3841 w Rzeszowie

(1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH)

ul. Lwowska 5

35-922 Rzeszów

Poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko – kucharz SW 38B61.

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- elektronik-metrolog SW 22G61/30b68,

- kucharz SW 38B61,

- operator SW 28B66,

- operator-elektromechanik SW 22G61/22G66,

- kierowca (C+E)-elektromechanik SW 38T65/38T78,

- elektromechanik SW 22G61,

- mł. kierowca (Kat. B)-ratownik SW 38T62/40H61.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa nr 1872 w Słupsku

(7 BATALION OBRONY WYBRZEŻA)

ul. Obr. Westerplatte

76-200 Słupsk

Kwalifikacje odbędą się 4 września 2017 roku o godz. 08.00 . Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności i ilości określonych poniżej:

kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego (7), działonowy operator (2), piechota zmechanizowana (12), obsługa karabinu maszynowego (5), obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego (4), strzelec wyborowy (1), obsługa moździerza (1), obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych (1), obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej (1), kucharz (1), kierowca kat. B (2), kierowca kat. C (10), kierowca kat. CE (6), elektromechanik pojazdów mechanicznych (2), mechanik pojazdów gąsienicowych (2), rusznikarz (1), ratownik (1), obsługa kancelarii (2).

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:

-  dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,

-  świadectwo uk. szkoły,

-  wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,

-  zaświadczenie o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),

-  CV,

-  zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

(38 DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP)

96-500 Sochaczew

tel. 261 529 625

Poszukuje kandydata na stanowisko młodszy kucharz SW 38B61. Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i/lub doświadczenie w pracy w zawodzie.

- operator SW 32B62;

- kierowca - elektromechanik SW 38T65/28B70;

- młodszy ratownik 54G61/40H51;
- młodszy ratownik — kierowca SW 54G61/38T65.

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-529-625/626/627.

Jednostka Wojskowa Nr 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C+E  SW 38T65,

- kierowca kołowego transportera opancerzonego SW 20B72,

- kierowca kat. C SW 38T64.

Stanowiska są do obsadzenia w 100 batalionie łączności w Wałczu oraz w 102 batalionie ochrony w Bielkowie.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 1749 w Szczecinie

(12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul.  Wojska Polskiego 250

70-904 Szczecin

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- operator SW 20B72,

- operator SW 28B66,

- kierowca – elektromechanik SW 38T65/28B70,

- kucharz SW 38B61,

- radiotelefonista – zwiadowca SW 28B72/30A62,

- zwiadowca – celowniczy SW 30A62/20B77,

- kierowca – elektromechanik SW 20B72/38T64,

- kierowca – celowniczy SW 20B72/20B78,

- kierowca – elektromechanik SW 20B69/28B70,

- celowniczy SW 20B78,

- kierowca SW 20B72,

- celowniczy SW 20B77,

- obsługa SW 20B81,

- młodszy celowniczy SW 20B81,

- kierowca SW 38T65,

- młodszy kierowca – elektromechanik SW 38T62/28B70,

- kierowca – operator SW 38T64/38B70,

- młodszy kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- młodszy kierowca SW 38T64/38B69,

- młodszy kierowca SW 38T64,

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/34T64,

- młodszy kierowca – obsługa SW 38T64/34C61,

- kierowca – zwiadowca SW 20B72/20B78,

- obsługa SW 20D64,

- młodszy kierowca SW 38T64,

- kierowca – obsługa SW 38T65/34A76,

- mechanik – spawacz SW 38T74/38T84,

- zwiadowca SW 30A62,

- kierowca SW 20B72,

- obsługa – ratownik SW 20B79/40H61,

- młodszy kierowca SW 38T64/38B69,

- kierowca – kucharz SW 38T64/38B61,

- kierowca – ratownik SW 20B72/40H61,

- kierowca – mechanik SW 20B72/38T75,

- młodszy kierowca – radiotelegrafista SW 38T64/28B65,

- młodszy kierowca – operator SW 38T64/38C

- młodszy kierowca – spawacz SW 38T64/38T84.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek każdego miesiąca do odwołania o godz. 800.

Wszyscy kandydaci posiadać muszą:

- książeczkę wojskową;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

- strój sportowy,

- przybory piśmiennicze.

Na przedmiotowe kwalifikacje zgłosić się mogą:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,

- elewi po odbyciu służby przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)

- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie

ul. Sztabowa 1

59-726 Świętoszów

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej zaplanowana jest w każdy czwartek o godzinie 800

Kandydat powinien:

- zabrać strój sportowy;

- posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Jednostka Wojskowa Nr 2454 w Świnoujściu

(8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C oraz C+E

 w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów

Szczegółowych informacji udzielają Sekcje Personalne jednostek wojskowych:

• KPW Świnoujście: tel. 261243318, 261242634,

• 8.bsap MW w Dziwnowie: tel. 261248386, 261248272

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Świnoujściu

(2 DYWIZJON OKRĘTÓW TRANSPORTOWO – MINOWYCH)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- sygnalista SW 24B62;

- elektryk SW 24T66;

- planszecista SW 30B68;

- kucharz okrętowy SW 38B62;

- drenażysta SW 24T63;

- młodszy sygnalista SW 24B62;

- młodszy elektryk SW 24D61.

Szczegółowe informacje – tel. 261- 242-617 lub 261-242-208.

Komenda Portu  Wojennego Świnoujście

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca C+E SW 38T65.

Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

(7 batalion kawalerii powietrznej)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 10 listopada 2017 r.

o godzinie 830:

 

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze.

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 PUŁK ARTYLERII)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

 

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132.

 

Wymagania:

-grupa osobowa rakietowa i artylerii, techniczna oraz eksploatacja systemów łączności

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na       

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

Jednostka Wojskowa Nr  3391 w Zamościu
(3 BATALION ZMECHANIZOWANY)
ul. Piłsudskiego 36
22-400 Zamość

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w dniu 04.10.2017r.

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
• aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;
• oświadczenie o niekaralności;
• dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji);
• dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
• ubiór sportowy;
• środki piśmiennicze
.

Jednostka Wojskowa Nr 1696 w Złocieńcu

(2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA LEGIONÓW IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)

ul. Czwartaków 4

78-520 Złocieniec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca BWP SW 20B69

- kierowca kat. ”C” SW 38T64

- kierowca kat. „C+E” SW 38T65.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C”, „C+E”, „T”

Przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej.
Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MUSI POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO).

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

- ukończona zasadnicza służba wojskowa;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),

- ubiór sportowy.

 


JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań Tel. 261 688 364

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek listopada  tj. 02.11,09.11,16.11,23.11,30.11. :(stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

1)       w korpusie szeregowych zawodowych: 

- Korpus  osobowy (38)-  logistyki,

- Grupa osobowa   ( T)  -  techniczna,

-  Specjalność (64)- kierowca kat.C,

                         (65)- kierowca kat.C+ E,

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-688-360,  261-688-364.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2901 w Szczecinie

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY )

ul. Metalowa 39

70-727 Szczecin Tel.  261-454-552

Kwalifikacje odbywać  się  będą w każdą środę , najbliższe kwalifikacje  25.10. 2017r.(stawiennictwo godz. 8.00) 

 korpusie szeregowych zawodowych:

- elektromechanik    SW: 34T64 – preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV,

- młodszy kierowca  SW: 38T64  - prawo jazdy kat.C,

- młodszy kierowca  SW :38T64 -   prawo jazdy kat.C, znajomość jęz.angielskiego.

- radiotelefonista     SW :28B65 -   prawo jazdy kat.C, znajomość jęz.angielskiego,

- kierowca                  SW :38T65 -   prawo jazdy kat.C + E,

- obsługa                    SW :38D66  - konserwacja urządzeń sanitarnych ,

- obsługa                    SW :38D61 – elektryk budowlany, 

 

Wymagania:

-kandydaci powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
 o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych,

- posiadać  stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej,

- życiorys( CV),

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej,

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-454-788,  885-210-005.