Strona Główna Strona Główna
Korpus Podoficerów
 

Ostatnia Aktualizacja 08.12.2017 r.


AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus podoficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832


OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA PODOFICERÓW

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5644 w Białobrzegach

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul.  Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel. 261 878 501

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3430 w Białobrzegach

(OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Informujemy, że  występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów:

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 28D29 SW2: 28D21

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54B21 SW2: 54B22

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54C21 SW2: 99Z99

- kierownik kancelarii- korpus: podoficer SW1 :29A21

 Kwalifikacje wymagane do kandydatów a w/w stanowiska:

                                                        Podoficerowie sztabowi:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł. chor. mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- SW: 28D29/28D21- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki;

- SW: 54B21/54B22 - zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności kadrowej

  lub administracji ogólnej lub personalno- mobilizacyjnej;

-SW: 54C21/99Z99- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności sztabowej;

                                                        Kierownik kancelarii:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł.chor.mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

-kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki lub ochrony informacji niejawnych.

Umiejętności:

- kierowania zespołem i organizacja\i pracy;

- planowania działań;

-analitycznej i syntetycznej oceny sytuacji;

-koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-272

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4857 w Białymstoku
 (1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ)

ul.  Kawaleryjska 70

15-601 Białystok

tel. 216-398-691

 

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

85-915 Bydgoszcz

 

Prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do korpusu podoficerów.

Jednostka Wojskowa Nr 2043 w Bydgoszczy

(1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY)

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10

66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE sierż./st. sierż./mł. chor. (U 5/6/7)

- instruktor SW 52A21;

- operator środków audiowizualnych – dowódca obsługi SW 52B25;

- starszy technik SW 28D33/28D34;

- podoficer sztabowy SW 54B21;

- instruktor SW 36A21;

- dowódca obsługi SW 32B24;

- starszy technik SW 32B24;

- dowódca obsługi SW 22G24/22G25;

- podoficer sztabowy SW 28B24/28D21;

- technik pododdziału SW 38T32;

- dowódca obsługi – dowódca wozu dowodzenia SW 28B38/32A21.

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów – wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

.Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

3,10 styczeń 2018

7,14 luty 2018

7,14 marzec 2018

4,11 kwiecień 2018

9,16 maj 2018

6,13 czerwiec 2018.

5,12 wrzesień 2018.

3,10 październik 2018.

7,14 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3411 w Grójcu

(1 Ośrodek Radioelektroniczny)

ul. Słomczyn-Kącin

05-600 Grójec

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Wakujące stanowiska dla żołnierzy w stopniu sierżant, st. sierżant, mł. chorąży, chorąży, chorąży sztabowy.

Jednostka Wojskowa Nr 1523 Inowrocław

(2 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Dworcowa 56

88-100 Inowrocław

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
 
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul.  Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer sztabowy SW 38A21,

- technik pododdziału SW 38T21,

- dowódca obsługi  SW 28D33/28D34,

- starszy nurek SW 34A21/24F21.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY)

ul.  Wrocławska 82

30-901 Kraków

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

5,12 grudnia 2017.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer sztabowy SW 38A21;

- z-ca kierownika kancelarii kryptograficznej SW 29A21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4686 w Krakowie
 
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 216-134-466

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800,

13 grudnia 2017.

 

Na kwalifikację należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.

Jednostka Wojskowa Nr 4724 w Krakowie

(NIL)

ul. Tyniecka 45

30-901 Kraków

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* podoficerowie starsi (U 8/9/10)

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 20C24/38B28;

- dowódca sekcji – starszy mechanik SW 22I22/22J21;

- starszy operator SW 22I23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 22J21/38T40;

- podoficer specjalista SW 22J22/38T39;

- dowódca sekcji SW 28B21;

- dowódca sekcji SW 28D21/28D33;

- starszy podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23/38T26;

- starszy podoficer specjalista SW 30A24;

- podoficer specjalista SW 30A24/26B25;

- podoficer specjalista SW 38A21;

- podoficer specjalista SW 38A22/38A23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38A23/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B21/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B23/38T27;

 * podoficerowie (U 5/6/7)

- technik – magazynier SW 20C27/38T26;

- starszy technik SW 22I22/22J24;

- starszy operator SW 22I23;

- operator SW 22I23/38T26;

- operator SW 22I23;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21/54C21;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21;

- starszy operator SW 28B22;

- operator SW 28B22;

- operator SW 28B34/28B31;

- starszy operator SW 28B34/28B31;

- starszy technik – teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- technik teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- podoficer sztabowy SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A24/38T26;

- magazynier SW 30C21/20C25;

- podoficer eksploatacji SW 36A23/34T23;

- podoficer eksploatacji SW 38T21;

- dowódca sekcji SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T28/38C23;

- podoficer sztabowy SW 54D21;

* podoficerowie młodsi (U 2/3/4)

- starszy ratownik medyczny SW 40H21/20C26.

2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych    w Krakowie

ul. Rakowicka 29
30-901 Kraków

tel:261131433

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-podoficer Informacji Powietrznej SW 22E21,

-starszy technik   SW 28D24/28D34

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer starszy

- asystent kontrolera lotniska SW 22E22/22E24,

- młodszy podoficer specjalista SW 54F22.

*podoficer

- pomocnik kontrolera zbliżania SW 22E22/22E24,

- młodszy kontroler precyzyjnego podejścia SW 22E22/22E24,

- kontroler ruchu naziemnego SW 22E22/22E24,

- technik samolotu SW 22J24,

- starszy technik samolotu SW 22J38,

- starszy technik SW 22H23.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* w STE sierż./st. sierż./mł. chor.:

- starszy instruktor SW 54F21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 54B21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 38A23;

- młodszy zwiadowca SW 34A63;

 - dowódca obsługi SW 40H21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A24

- technik pododdziału SW 34T23;

*podoficer SW 24E26 (kpr./st. kpr./plut.).

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2286 w Opolu

(24 POLOWA TECHNICZNA BAZA WOJSK ŁĄCZNOŚCI)

ul. Skr.Poczt.307

45-076 Opole

 

pdf. Samodzielny technik Sekcja operacyjna/ SW 36A21/34A21;

pdf. Starszy kancelista Kancelaria tajna/ SW 54D24/34A21.

 

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- samodzielny operator SW 22G24/22G23,

- młodszy technik SW 22G25, 22G24/22G23,

- technik SW 22G24/22G23,

- dowódca radiostacji SW 28B26.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

96-500 Sochaczew

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, szczegóły pod nr tel.                 261  529 627

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, szczegóły pod nr tel. 261  611 526.

JW 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*100 batalionie łączności w Wałczu

STE sierż./st. sierż./mł. chor.

- dowódca aparatowni SW 28B33 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca radiostacji SW 28B26 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

- dowódca terminala SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca terminala satelitarnego SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- technik aparatowni diagnostyczno – remontowej (ADR) SW 28T24 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

*102 batalion ochrony w Bielkowie

STE chor. /st. chor./ st. chor. szt.

- kierownik grupy SW 28B21/99Z99,

STE sierż./ st. sierż./ mł. chor.

- kierownik kancelarii SW 54D21/54D24,

- podoficer sztabowy SW 54B21/99Z99,

- podoficer sztabowy SW 30C21,

- podoficer sztabowy SW 28D21/28D24,

- instruktor SW 20B21,

- instruktor SW 36A21,

- podoficer sztabowy SW 38A21,

- podoficer sztabowy SW 38T29,

- technik kompanii SW 38T32,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 30A21,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca obsługi SW 32A23,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 32B25,

- technik kompanii SW 38T21,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 38T32,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 32T25/38T34.

STE kpr./ st. kpr./ plut.

- kancelista SW 54D24/38T26,

- kancelista SW 54D24/99Z99,

- dowódca drużyny SW 34A27,

- dowódca wozu dowodzenia SW 28B38,

- dowódca obsługi SW 32A23,

- dowódca drużyny  SW 32B25,

- dowódca obsługi - dowódca drużyny SW 36A23,

- ratownik medyczny SW 40H21.

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Szczecinie

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

tel. 261 242 617/208

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer (5/6/7)

- starszy podoficer sztabowy SW 38A21/99Z99,

- zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej - starszy kurier kryptografii  SW 29A21,

- młodszy podoficer sztabowy SW 24B21,

- kierownik działu SW 24D23,

- dowódca grupy SW 24T23,

- szef działu - dowódca grupy SW 29A21.

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- starszy podoficer sztabowy – pdf. – 99Z99,

- dowódca plutonu – podoficer starszy – 34C22,

Szczegółowe informacje – tel. 261-454-513.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200 .
Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:
• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
• odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• dowód osobisty;
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie
o zdanym egzaminie;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
• dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych (ćwiczenia rotacyjne nie są wymagane);
• życiorys (CV).

Szczegółowe informacje – nr tel. 261-454-513.

Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie

ul. Sztabowa 1

59-726 Świętoszów

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficerowie starsi:

- dowódca plutonu SW 28B21;

- dowódca plutonu SW 34T23;

- dowódca plutonu SW 38A21/38T21;

- szef baterii – dowódca drużyny SW 38A21/99Z99;

*podoficerowie:

- dowódca załogi – zastępca dowódcy plutonu SW 20B22;

- dowódca drużyny – dowódca sekcji SW 20B23;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20B23;

- pomocnik dowódcy plutonu – dowódca działonu SW 20D23;

- dowódca sekcji SW 20D25/28B31;

- dowódca drużyny – dowódca stacji SW 22G24;

- dowódca obsługi SW 28B37/28B33;

- dowódca działonu SW 32A24/23A23;

- starszy instruktor SW 34A21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34T23;

- starszy instruktor SW 38A23/38T21;

- technik pododdziału SW 38T21;

- technik pododdziału – dowódca grupy SW 38T21/38T31;

- dowódca drużyny remontowej.

Jednostka Wojskowa Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- starszy podoficer sztabowy SW 38A23;                                             

- starszy instruktor SW 20C25;

- młodszy instruktor SW 20C64/20C25;

- starszy instruktor SW 20C25/22J31;

- instruktor SW 20C25/22J31.

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 batalion dowodzenia)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:
—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

ul. Osiedle Lędowo 1N
76-271 Ustka

 

Poszukuje kandydatów na stanowiskach:

U: 5/6/7) oraz U: 8/9/10

Jednostka Wojskowa Nr 2414 w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer specjalista- Sekcja Ochrony Obiektów, SW 20B21, STE: pdf.st. (8/9110), pośw. bezp. TAJNE;
- komendant ochrony-
 Sekcja Ochrony Obiektów, SW 20B21, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw.  bezp. TAJNE;
- młodszy podoficer specjalista-
 Sekcja Logistyki (S-4) SW 38A22, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. POUFNE;
- młodszy podoficer specjalista-
 Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6), SW 28B21, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. TAJNE;
- dowódca plutonu-
 Batalion Logistyczny, SW 38A21 - STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. ZASTRZEŻONE ;
- dowódca plutonu-  Batalion Logistyczny, SW 34A27
- STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. ZASTRZEŻONE;
- dowódca aparatowni-
 Batalion Logistyczny, SW 29A21/28B32, STE: pdf. (5/6/7), pośw. bezp. TAJNE.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.: 727-040-917, 261-847-150.

Jednostka Wojskowa Nr 5644 w Warszawie

Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa

tel.261-878-501/507

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej dla byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach.

podoficerowie o STE: PODOFICER (U:5,6,7) PODOFICER STARSZY (U:8,9,10) w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 PUŁK ARTYLERII)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132 lub 261 337 130.

 

Wymagania:

-SW z grup: 20D, 38T, 28B.

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o zrealizowaniu co najmniej jednych ćwiczeń rotacyjnych;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

 

HONOROWANE SĄ ORYGINALNE ZAŚWIADCZENIA Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W INNYCH JW W 2015 ROKU.

Jednostka Wojskowa Nr 5111 we Wrocławiu

(2 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY)

ul. Gajowicka 118-120

50-984 Wrocław

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław

 

Informujemy, że w ZZWT występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów:

- sierż./st. sierż./mł. chor. – administrator systemu SW 20D24

- sierż./st. sierż./mł. chor. – administrator sieci informatycznych SW 28D33.

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WE WROCŁAWIU

informuje, że występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów w n/w jednostkach:

4 RBLog – tel. 261 651 051, 261 651 069;

2 WOG – tel. 261 656 231;

4 WOG – tel. 261 111 234;

43 WOG – tel. 261 686 291;

44 WOG – tel. 261 672 453;

45 WOG – tel. 261 676 250.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-W zakresie podoficerów (STW: sierżant, st. sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska w /w korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki.

Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MUSI POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO).

Wymagania:

- odpowiednie wykształcenie

- ukończona zasadnicza służba wojskowa

- ukończona służba przygotowawcza.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

Tel. 261 688 364

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek  grudnia tj.07,14.21.12. (stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

1)       w korpusie podoficerów  rezerwy o STE: PODOFICER

- Korpus  osobowy  (28)- łączność i informatyka,

- Grupa osobowa   ( B)  - eksploatacja systemów łączności,

- Korpus  osobowy  (34)- inżynierii wojskowej,

- Grupa osobowa   ( A)  - saperska,

- Specjalność          ( 21) –ogólna,

                 - Korpus  osobowy  (38)-logistyki

                 - Grupa osobowa   ( A)  - ogólnologistyczna,

- Specjalność          ( 21) –ogólna,

                 - Grupa osobowa   ( B)  - materiałowa,

                 - Specjalność          ( 21)- gospodarka i eksploatacja w służbie MPS,

                                                  ( 22 )- gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej,

                                                  ( 23 )- gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej,

                                                  ( 25 )- gospodarka  magazynowa środków bojowych,

                                                  ( 26 )- gospodarka magazynowa środków  MPS,

                                                  ( 27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych,

                 - Grupa osobowa   ( T)  - techniczna,

 - Specjalność          ( 33) –eksploatacja  i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.: 261-688-360, 261-688-364.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3430 w Białobrzegach

(Ośrodek Rozpoznania Obrazowego)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Informujemy, że  występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów:

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 28D29 SW2: 28D21

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54B21 SW2: 54B22

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54C21 SW2: 99Z99

- kierownik kancelarii- korpus: podoficer SW1 :29A21

 Kwalifikacje wymagane do kandydatów a w/w stanowiska:

                                                        Podoficerowie sztabowi:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł. chor. mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- SW: 28D29/28D21- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki;

- SW: 54B21/54B22 - zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności kadrowej

  lub administracji ogólnej lub personalno- mobilizacyjnej;

-SW: 54C21/99Z99- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności sztabowej;

                                                        Kierownik kancelarii:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł.chor.mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

-kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki lub ochrony informacji niejawnych.

Umiejętności:

- kierowania zespołem i organizacja\i pracy;

- planowania działań;

-analitycznej i syntetycznej oceny sytuacji;

-koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków.