Strona Główna Strona Główna
Korpus Podoficerów
 

Ostatnia Aktualizacja 31.10.2017 r.


AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus podoficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832


OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA PODOFICERÓW

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5644 w Białobrzegach

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul.  Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel. 261 878 501

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-272

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4857 w Białymstoku
 (1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ)

ul.  Kawaleryjska 70

15-601 Białystok

tel. 216-398-691

 

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

85-915 Bydgoszcz

 

Prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do korpusu podoficerów.

Jednostka Wojskowa Nr 2043 w Bydgoszczy

(1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY)

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10

66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE sierż./st. sierż./mł. chor. (U 5/6/7)

- instruktor SW 52A21;

- operator środków audiowizualnych – dowódca obsługi SW 52B25;

- starszy technik SW 28D33/28D34;

- podoficer sztabowy SW 54B21;

- instruktor SW 36A21;

- dowódca obsługi SW 32B24;

- starszy technik SW 32B24;

- dowódca obsługi SW 22G24/22G25;

- podoficer sztabowy SW 28B24/28D21;

- technik pododdziału SW 38T32;

- dowódca obsługi – dowódca wozu dowodzenia SW 28B38/32A21.

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów – wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

8,29 listopada 2017,

6,13 grudnia 2017.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3411 w Grójcu

(1 Ośrodek Radioelektroniczny)

ul. Słomczyn-Kącin

05-600 Grójec

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Wakujące stanowiska dla żołnierzy w stopniu sierżant, st. sierżant, mł. chorąży, chorąży, chorąży sztabowy.

Jednostka Wojskowa Nr 1523 Inowrocław

(2 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Dworcowa 56

88-100 Inowrocław

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
 
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul.  Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- technik pododdziału SW 38T21,

- starszy nurek SW 34A21/24F21,

-dowódca obsługi SW 28D33/28D34

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY)

ul.  Wrocławska 82

30-901 Kraków

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

14,28 listopada 2017,

5,12 grudnia 2017.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer sztabowy SW 38A21;

- z-ca kierownika kancelarii kryptograficznej SW 29A21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4686 w Krakowie
 
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 216-134-466

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800,

8 listopada 2017,

13 grudnia 2017.

 

Na kwalifikację należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.

Jednostka Wojskowa Nr 4724 w Krakowie

(NIL)

ul. Tyniecka 45

30-901 Kraków

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* podoficerowie starsi (U 8/9/10)

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 20C24/38B28;

- dowódca sekcji – starszy mechanik SW 22I22/22J21;

- starszy operator SW 22I23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 22J21/38T40;

- podoficer specjalista SW 22J22/38T39;

- dowódca sekcji SW 28B21;

- dowódca sekcji SW 28D21/28D33;

- starszy podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23/38T26;

- starszy podoficer specjalista SW 30A24;

- podoficer specjalista SW 30A24/26B25;

- podoficer specjalista SW 38A21;

- podoficer specjalista SW 38A22/38A23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38A23/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B21/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B23/38T27;

 * podoficerowie (U 5/6/7)

- technik – magazynier SW 20C27/38T26;

- starszy technik SW 22I22/22J24;

- starszy operator SW 22I23;

- operator SW 22I23/38T26;

- operator SW 22I23;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21/54C21;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21;

- starszy operator SW 28B22;

- operator SW 28B22;

- operator SW 28B34/28B31;

- starszy operator SW 28B34/28B31;

- starszy technik – teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- technik teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- podoficer sztabowy SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A24/38T26;

- magazynier SW 30C21/20C25;

- podoficer eksploatacji SW 36A23/34T23;

- podoficer eksploatacji SW 38T21;

- dowódca sekcji SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T28/38C23;

- podoficer sztabowy SW 54D21;

* podoficerowie młodsi (U 2/3/4)

- starszy ratownik medyczny SW 40H21/20C26.

2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych    w Krakowie

ul. Rakowicka 29
30-901 Kraków

tel:261131433

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-podoficer Informacji Powietrznej SW 22E21,

-starszy technik   SW 28D24/28D34

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer starszy

- asystent kontrolera lotniska SW 22E22/22E24,

- młodszy podoficer specjalista SW 54F22.

*podoficer

- pomocnik kontrolera zbliżania SW 22E22/22E24,

- młodszy kontroler precyzyjnego podejścia SW 22E22/22E24,

- kontroler ruchu naziemnego SW 22E22/22E24,

- technik samolotu SW 22J24,

- starszy technik samolotu SW 22J38,

- starszy technik SW 22H23.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* w STE sierż./st. sierż./mł. chor.:

- starszy instruktor SW 54F21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 54B21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 38A23;

- młodszy zwiadowca SW 34A63;

 - dowódca obsługi SW 40H21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A24

- technik pododdziału SW 34T23;

*podoficer SW 24E26 (kpr./st. kpr./plut.).

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2286 w Opolu

(24 POLOWA TECHNICZNA BAZA WOJSK ŁĄCZNOŚCI)

ul. Skr.Poczt.307

45-076 Opole

 

pdf. Samodzielny technik Sekcja operacyjna/ SW 36A21/34A21;

pdf. Starszy kancelista Kancelaria tajna/ SW 54D24/34A21.

 

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- samodzielny operator SW 22G24/22G23,

- młodszy technik SW 22G25, 22G24/22G23,

- technik SW 22G24/22G23,

- dowódca radiostacji SW 28B26.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

96-500 Sochaczew

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, szczegóły pod nr tel.                 261  529 627

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, szczegóły pod nr tel. 261  611 526.

JW 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*100 batalionie łączności w Wałczu

STE sierż./st. sierż./mł. chor.

- dowódca aparatowni SW 28B33 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca radiostacji SW 28B26 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

- dowódca terminala SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca terminala satelitarnego SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- technik aparatowni diagnostyczno – remontowej (ADR) SW 28T24 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

*102 batalion ochrony w Bielkowie

STE chor. /st. chor./ st. chor. szt.

- kierownik grupy SW 28B21/99Z99,

STE sierż./ st. sierż./ mł. chor.

- kierownik kancelarii SW 54D21/54D24,

- podoficer sztabowy SW 54B21/99Z99,

- podoficer sztabowy SW 30C21,

- podoficer sztabowy SW 28D21/28D24,

- instruktor SW 20B21,

- instruktor SW 36A21,

- podoficer sztabowy SW 38A21,

- podoficer sztabowy SW 38T29,

- technik kompanii SW 38T32,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 30A21,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca obsługi SW 32A23,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 32B25,

- technik kompanii SW 38T21,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 38T32,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 32T25/38T34.

STE kpr./ st. kpr./ plut.

- kancelista SW 54D24/38T26,

- kancelista SW 54D24/99Z99,

- dowódca drużyny SW 34A27,

- dowódca wozu dowodzenia SW 28B38,

- dowódca obsługi SW 32A23,

- dowódca drużyny  SW 32B25,

- dowódca obsługi - dowódca drużyny SW 36A23,

- ratownik medyczny SW 40H21.

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Szczecinie

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

tel. 261 242 617/208

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer (5/6/7)

- starszy podoficer sztabowy SW 38A21/99Z99,

- zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej - starszy kurier kryptografii  SW 29A21,

- młodszy podoficer sztabowy SW 24B21,

- kierownik działu SW 24D23,

- dowódca grupy SW 24T23,

- szef działu - dowódca grupy SW 29A21.

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- starszy podoficer sztabowy – pdf. – 99Z99,

- dowódca plutonu – podoficer starszy – 34C22,

Szczegółowe informacje – tel. 261-454-513.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200 .
Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:
• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
• odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• dowód osobisty;
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie
o zdanym egzaminie;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
• dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych (ćwiczenia rotacyjne nie są wymagane);
• życiorys (CV).

Szczegółowe informacje – nr tel. 261-454-513.

Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie

ul. Sztabowa 1

59-726 Świętoszów

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficerowie starsi:

- dowódca plutonu SW 28B21;

- dowódca plutonu SW 34T23;

- dowódca plutonu SW 38A21/38T21;

- szef baterii – dowódca drużyny SW 38A21/99Z99;

*podoficerowie:

- dowódca załogi – zastępca dowódcy plutonu SW 20B22;

- dowódca drużyny – dowódca sekcji SW 20B23;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20B23;

- pomocnik dowódcy plutonu – dowódca działonu SW 20D23;

- dowódca sekcji SW 20D25/28B31;

- dowódca drużyny – dowódca stacji SW 22G24;

- dowódca obsługi SW 28B37/28B33;

- dowódca działonu SW 32A24/23A23;

- starszy instruktor SW 34A21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34T23;

- starszy instruktor SW 38A23/38T21;

- technik pododdziału SW 38T21;

- technik pododdziału – dowódca grupy SW 38T21/38T31;

- dowódca drużyny remontowej.

Jednostka Wojskowa Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- starszy podoficer sztabowy SW 38A23;                                             

- starszy instruktor SW 20C25;

- młodszy instruktor SW 20C64/20C25;

- starszy instruktor SW 20C25/22J31;

- instruktor SW 20C25/22J31.

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 batalion dowodzenia)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:
—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

ul. Osiedle Lędowo 1N
76-271 Ustka

 

Poszukuje kandydatów na stanowiskach:

U: 5/6/7) oraz U: 8/9/10

Jednostka Wojskowa Nr 2414 w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer specjalista- Sekcja Ochrony Obiektów, SW 20B21, STE: pdf.st. (8/9110), pośw. bezp. TAJNE;
- komendant ochrony-
 Sekcja Ochrony Obiektów, SW 20B21, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw.  bezp. TAJNE;
- młodszy podoficer specjalista-
 Sekcja Logistyki (S-4) SW 38A22, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. POUFNE;
- młodszy podoficer specjalista-
 Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6), SW 28B21, STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. TAJNE;
- dowódca plutonu-
 Batalion Logistyczny, SW 38A21 - STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. ZASTRZEŻONE ;
- dowódca plutonu-  Batalion Logistyczny, SW 34A27
- STE: pdf.st. (8/9/10), pośw. bezp. ZASTRZEŻONE;
- dowódca aparatowni-
 Batalion Logistyczny, SW 29A21/28B32, STE: pdf. (5/6/7), pośw. bezp. TAJNE.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.: 727-040-917, 261-847-150.

Jednostka Wojskowa Nr 5644 w Warszawie

Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa

tel.261-878-501/507

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej dla byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach.

podoficerowie o STE: PODOFICER (U:5,6,7) PODOFICER STARSZY (U:8,9,10) w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 PUŁK ARTYLERII)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132 lub 261 337 130.

 

Wymagania:

-SW z grup: 20D, 38T, 28B.

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o zrealizowaniu co najmniej jednych ćwiczeń rotacyjnych;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

 

HONOROWANE SĄ ORYGINALNE ZAŚWIADCZENIA Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W INNYCH JW W 2015 ROKU.

Jednostka Wojskowa Nr 5111 we Wrocławiu

(2 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY)

ul. Gajowicka 118-120

50-984 Wrocław

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław

 

Informujemy, że w ZZWT występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów:

- sierż./st. sierż./mł. chor. – administrator systemu SW 20D24

- sierż./st. sierż./mł. chor. – administrator sieci informatycznych SW 28D33.

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WE WROCŁAWIU

informuje, że występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów w n/w jednostkach:

4 RBLog – tel. 261 651 051, 261 651 069;

2 WOG – tel. 261 656 231;

4 WOG – tel. 261 111 234;

43 WOG – tel. 261 686 291;

44 WOG – tel. 261 672 453;

45 WOG – tel. 261 676 250.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-W zakresie podoficerów (STW: sierżant, st. sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska w /w korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki.

Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MUSI POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO).

Wymagania:

- odpowiednie wykształcenie

- ukończona zasadnicza służba wojskowa

- ukończona służba przygotowawcza.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

Tel. 261 688 364

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek listopada tj. 02.11,09.11,16.11.,23.11(stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa)

            w korpusie podoficerów  rezerwy o STE: PODOFICER

- Korpus  osobowy  (28)- łączność i informatyka,

- Grupa osobowa   ( B)  - eksploatacja systemów łączności,

- Korpus  osobowy  (34)- inżynierii wojskowej,

- Grupa osobowa   ( A)  - saperska,

- Specjalność          ( 21) –ogólna,

                 - Korpus  osobowy  (38)-logistyki

                 - Grupa osobowa   ( A)  - ogólnologistyczna,

- Specjalność          ( 21) –ogólna,

                 - Grupa osobowa   ( B)  - materiałowa,

                 - Specjalność          ( 21)- gospodarka i eksploatacja w służbie MPS,

                                                  ( 22 )- gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej,

                                                  ( 23 )- gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej,

                                                  ( 25 )- gospodarka  magazynowa środków bojowych,

                                                  ( 26 )- gospodarka magazynowa środków  MPS,

                                                  ( 27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych,

                 - Grupa osobowa   ( T)  - techniczna,

 - Specjalność          ( 33) –eksploatacja  i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.: 261-688-360, 261-688-364.