Strona Główna Strona Główna
Terminy Kwalifikacji Wojskowej do Korpusu Oficerów
 

Ostatnia Aktualizacja 20.06.2017 r.

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus oficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832


OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:
  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

DLA OFICERÓW

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5644 w Białobrzegach

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul.  Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel. 261 878 501

 

Informujemy, że w dniu 30 maja 2017 roku odbędą się kwalifikacje wojskowe w celu utworzenia bazy naboru do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Najbardziej pożądaną grupą są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN w korpusie osobowym łączności i informatyki.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-432

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23;       

- ratownik medyczny SW 40H21.- zastępca dowódcy kompanii SW 20C04/20C05;

- dowódca plutonu SW 30A01.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4857 w Białymstoku
 (1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ)

ul.  Kawaleryjska 70

15-601 Białystok

tel. 216-398-691

 

Kwalifikacja wojskowa została zaplanowana w dniach 20.04.2017 r.  i  25.04.2017 r.  o godz. 900

Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy                          i dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz CV.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

85-915 Bydgoszcz

Prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do korpusu oficerów.

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów– wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

24 maja 2017,

7,28 czerwca 2017,

6,28 września 2017,

4,25 października 2017,

8,29 listopada 2017,

6,13 grudnia 2017.

Jednostka Wojskowa Nr 3411 w Grójcu

(1 Ośrodek Radioelektroniczny)

ul. Słomczyn-Kącin

05-600 Grójec

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Wakujące stanowiska dla żołnierzy w stopniu: ppor. por. kpt. w wybranych specjalnościach wojskowych na stanowisku: Oficer, Szef Zespołu, Oficer Operacyjny.

Jednostka Wojskowa Nr 1523 Inowrocław

(2 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Dworcowa 56

88-100 Inowrocław

W dniu 17.05.2017 r. od godziny 08.30 zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul.  Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- dowódca plutonu SW 28B01.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY)

ul.  Wrocławska 82

30-901 Kraków

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w  2017 roku w n/w terminach o godz. 800

23 maja 2017,

13,27 czerwca 2017,

12,26 września 2017,

10,24 października 2017,

14,28 listopada 2017,

5,12 grudnia 2017.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- młodszy oficer SW 54B01;

- szef sekcji „S” SW 30A01;

- młodszy oficer SW 34A01.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
 
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2017 roku w n/w terminach o godz. 800

14 czerwca 2017,

13  września 2017,

11 października 2017,

8 listopada 2017,

13 grudnia 2017.

 

Na kwalifikację należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* STE ppor./por.

- młodszy lekarz SW 40A01,

- młodszy asystent  SW 40A01,

- młodszy asystent SW 22c01/99Z99,

- młodszy inżynier SW 22J06/99Z99,

- inżynier SW 22H01.

*STE por./kpt.

- lekarz SW 40A01,

-oficer SW 50A01,

- szef grupy – oficer bezp. teleinf. SW 29A01,

- szef służby meteorologicznej – szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat. SW 22F03,

- szef obrony przed bronią masowego rażenia SW 36A01,      

- starszy inżynier SW 22J05,

- dowódca klucza technicznego SW 22J06,

- dowódca klucza technicznego SW 22J05,

- starszy inżynier SW 22J01/22J06,

- dowódca klucza technicznego SW 22J04,

- dowódca klucza SW 22J06/22J10,

- dowódca kompanii 22G01/22H01,

- dowódca kompanii SW 38D01,

- dowódca kompanii SW 38A01,

- szef służby SW 38B04.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy zespołu – lekarz SW 40A01 (ppor./por).

Jednostka Wojskowa Nr 2286 w Opolu

(24 POLOWA TECHNICZNA BAZA WOJSK ŁĄCZNOŚCI)

ul. Skr. poczt. 307

45-076 Opole

 

por./kpt. Szef Sekcji-oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego/ SW 28B02;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja operacyjna / SW 28B01;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja szkolenia / SW 28B01.

Jednostka Wojskowa Nr 3293 w Powidzu

(33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO)

ul. Witkowska 8
62-430 Powidz

 

Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, a w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan, w specjalnościach wojskowych: logistyka, ogólnowojskowa i inne.

Do kontaktów w w/w sprawie oraz udzielenia szczegółowych informacji upoważniona została Sekcja Personalna tel. 261 544 694.

34 WOG w Rzeszowie

ul. Krakowska 11b
35-111 Rzeszów

 

Poszukuje kandydatów do  uzupełnienia n/w stanowisk:

- Główny księgowy – Szef finansów STE mjr, SW 50A81,

- Zastępca Głównego Księgowego STE por./kpt. SW 50A01,

- Kierownik Ambulatorium STE por./kpt. SW 40A01

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali pracownicy Sekcji Personalnej pod nr tel. 261 155 415,216 155 560.

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

por./kpt. Dowódca kompanii / Kompania zaopatrzenia /SW 38A01.

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

96-500 Sochaczew

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, szczegóły pod nr tel. 261  529 627

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów o stopniach wojskowych: POR./KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, szczegóły pod nr tel. 261  611 526.

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- szef służby zdrowia – mjr – 40A01/40A02,

- oficer sekcji – por./kpt. – 28B03/28B01,

- oficer sekcji – por./kpt. – 34A01,

- szef sekcji „S” – ppor./ por. – 54B01/99Z99,

- szef sekcji „S” – por./ kpt. – 34A01,

- oficer – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – podoficer starszy – 34C22,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34B01,

- dowódca kompanii – por./ kpt. – 38A01.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200 .
Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:
• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
• odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• dowód osobisty;
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie
o zdanym egzaminie;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
• dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych (ćwiczenia rotacyjne nie są wymagane);
• życiorys (CV).

Szczegółowe informacje – tel. 261-454-513.

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 batalion dowodzenia)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:
—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

Jednostka Wojskowa Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- oficer łącznikowy SW 20C03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38C01 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38T03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22E03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22J04/22D04 por./kpt.

- oficer SW 20C05/22D05 ppor./por.

- szef sekcji “S” SW 20C03/20C05 por./kpt.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

ul. Osiedle Lędowo 1N
76-271 Ustka

 

Poszukuje kandydatów na stanowiskach:

U: 11/12 oraz U: 12A/13B, 12A/13A

Jednostka Wojskowa Nr 5644 w Warszawie

Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa

tel.261-878-501/507

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej  dla byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach. Najbardziej pożądaną grupą żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Jednostka Wojskowa Nr 6021 w Warszawie

(ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO)

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00-909 Warszawa

 

por./kpt. Kierownik ambulatorium / Ambulatorium / SW 40A01.

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 pułk artylerii)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730

 

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132 lub 261 337 130.

Wymagania:

-SW z grup: 20D, 38T, 28B

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o zrealizowaniu co najmniej jednych ćwiczeń rotacyjnych;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

 

HONOROWANE SĄ ORYGINALNE ZAŚWIADCZENIA Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W INNYCH JW W 2015 ROKU.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław

 

Informujemy, że w ZZWT występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów:

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D12

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D11.

Jednostka Wojskowa Nr 2748 we Wrocławiu

ul. Graniczna 13
50-984 Wrocław

tel. 261-124-921/969

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej:

SW 22G03

 

Kwalifikacje odbędą się dnia 28 czerwca 2017 roku w JW. 2748 we Wrocławiu. Wolne stanowiska są w m. Wrocław, Poznań, Łask, Bytom, Powidz.

Kandydaci powinni zabrać:

-dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- zaświadczenia potwierdzający posiadaną specjalność wojskową (dokument potwierdzający),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WE WROCŁAWIU informuje, że występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów w n/w jednostkach:

4 RBLog – tel. 261 651 051, 261 651 069;

2 WOG – tel. 261 656 231;

4 WOG – tel. 261 111 234;

43 WOG – tel. 261 686 291;

44 WOG – tel. 261 672 453;

45 WOG – tel. 261 676 250.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

-W zakresie oficerów kwalifikowani będą kandydaci w korpusach:

Łączności i Informatyki.

 

Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MUSI POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO).

Wymagania:

- odpowiednie wykształcenie

- w przypadku żołnierza rezerwy wymagane jest posiadanie świadectwa STANAG 6001 na poziomie
min.
2222 oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”.

 

Kwalifikacje odbędą się w dniach 14 lutego 2017 roku oraz 16 lutego 2017 roku od godz. 8.00 (stawiennictwo 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa).

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

-W zakresie oficerów kwalifikowani będą kandydaci w korpusach:

Łączności i Informatyki.

 

Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

 

Kwalifikacje odbędą się w dniach 27.04.,04.05., 11.05., 18.05., 25.05.2017 roku od godz. 8.00 (stawiennictwo 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa).

 

IWsp SZ prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W jednostkach organizacyjnych IWsp SZ występują wakaty stanowisk służbowych oficerów młodszych – posiadających stopień ppor./por./kpt. rezerwy.

 

szczegóły pod nr tel. 261-416-457.