Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

ODWIEDŹ I POLUB NASZ OFICJALNY PROFIL

PUNKT INFORMACYJNY WOT
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Katowicach, ul. Francuska 30 pokój nr 1 w godz. pon.-pt. 07.30-15.30, tel. 261 124 831, 261 124 832.


BROSZURA INFORMACYJNA AWL

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną kandydatów zainteresowanych szkoleniem wojskowym w Akademii Wojsk Lądowych w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w korpusie osobowym finansowym.


ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW DO 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ.

Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018. W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskiej oraz w okolicy Częstochowy.

Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie, a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów. 

Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach, aby uzyskać więcej informacji oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2018.

Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet – ochotniczek.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ukończone osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
 • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „C” i „C+E”.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • miesięczne uposażenie zasadnicze,
 • ubezpieczenie emerytalne.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 833 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 4.

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30

40-028 KATOWICE

Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów