Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

Ślubowanie jakiego nie było!

13 października - pomimo pochmurnej pogody, wzorowa organizacja pozwoliła na sprawne przeprowadzenie ślubowania uczniów klas pierwszych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Imponująca liczba około 450 kadetów spowodowała, że przybyli nie tylko uczniowie i nauczyciele ale również ich rodzice i znajomi. Na placu przy pomniku Żołnierza Polskiego było tym razem wyjątkowo tłoczno. Ślubowanie zbiegło się z obchodami 90-lecia istnienia Zakładu dlatego obfitowało w wiele innych atrakcji w postaci pokazów sprzętu i musztry paradnej w wykonaniu młodzieży. Inicjatywie od początku przychylni byli żołnierze. Swoją pomoc zadeklarował m.in. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach, który był również honorowym gościem.  WKU wystawiło stanowisko promocyjne w towarzystwie grupy rekonstrukcji historycznej oraz pojazdów z Muzeum Techniki Wojskowej z Zabrza.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2017.
Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet – ochotniczek.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ukończone osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

•     preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „C” i „C+E”.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • miesięczne uposażenie zasadnicze,
 • ubezpieczenie emerytalne.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 832 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 1.

Dni otwarte koszar w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim
 

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku w godzinach od 900 - 1400 odbędą się dni otwartych koszar, w 7 batalionie kawalerii powietrznej oraz 25 brygadzie kawalerii powietrznej, w trakcie których potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby w 25 BKPow. Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinny zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kursy, szkolenia). Punkt promocyjny będzie się znajdował przy ul. Piłsudskiego 72.

 

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

 

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów