Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

Święto Wojska Polskiego w Katowicach

9 sierpnia 2016 roku na placu przy Pomniku Żołnierza Polskiego obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Organizatorami przedsięwzięcia były Władze miasta oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach – ppłk Piotr RANCIA.Święto Wojska Polskiego przypada na dzień 15 sierpnia i nawiązuje do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz najpiękniejszych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyli m. in. wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz Prezydenci Miast: Katowice, Mysłowice i Jaworzno. Podczas obchodów uhonorowano osoby, które na co dzień wspierają nas w naszej służbie i pracy.  Święto było też okazją do prezentacji wojska i promocji służby wojskowej. Tegoroczną atrakcją święta była kontenerowa strzelnica wystawiona przez Zakłady Mechaniczne Tarnów oraz Kołowy Transporter Opancerzony „Rosomak”. Licznie przybyli przedstawiciele okolicznych jednostek, żołnierze 34 Dywizjonu Rakietowego OP, 5 Pułku Chemicznego i 6 Batalionu powietrznodesantowego. Uroczystość wzbudziła duże zainteresowanie ze strony społeczeństwa miasta i znalazła swoje pozytywne odbicie w relacjach medialnych.INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuję że:
W dniu 4 czerwca Wojskowa Komenda Uzupełnień będzie czynna od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

DNI OTWARTE KOSZAR w 25 BRYGADZIE KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że w dniu 25 maja w ramach Święta Weterana oraz 24 czerwca br. w ramach Święta 25 BKPow w godzinach od 900 - 1400odbędą się dni otwartych koszar, w trakcie których,  potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby
w 25 BKPow.

Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji  kursy, szkolenia itp.)

 Punkt promocyjny będzie się znajdował na stadionie przy ul. Piłsudskiego 72.      

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

 

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów