Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

PUNKT INFORMACYJNY WOT
W dniu 20.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach został uruchomiony Punkt Informacyjny WOT. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Katowicach, ul. Francuska 30 pokój nr 1 w godz. pon.-pt. 07.30-15.30, tel. 261 124 831, 261 124 834.

XXI Targi Pracy w Katowicach
.
         W dniu 06 października 2017 roku przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Wydziału Rekrutacji wzięli udział w corocznych Targach Pracy, których organizatorem od wielu lat jest Powiatowy Urząd Pracy. Podczas wydarzenia odwiedzający po raz kolejny mieli możliwość porozmawiana z przedstawicielami WKU na temat różnych form służby wojskowej. Zainteresowaniem cieszyły się zarówno Wojska Obrony Terytorialnej jak również możliwość odbycia służby przygotowawczej.
.
SAMOOBRONA KOBIET
Informujemy, że zapisy do II edycji samoobrony kobiet zostały przedłużone do 8 grudnia 2017 roku. Zapraszamy do systematycznego odwiedzania stron internetowych MON (link) i WKU w Katowicach (link), na których będą się ukazywać informacje dotyczące II edycji zajęć.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2018.
Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet – ochotniczek.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ukończone osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
 • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „C” i „C+E”.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • miesięczne uposażenie zasadnicze,
 • ubezpieczenie emerytalne.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 833 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 4.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30

40-028 KATOWICE

Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów