Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 1791

Oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień uczestniczyli w obchodach 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja. We wszystkich miastach administrowanego terenu, tj. w Jaworznie, Katowicach i Mysłowicach Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Żołnierze wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych wystąpili z składach delegacji składających wiązanki kwiatów przy pomnikach i tablicach pamiątkowych.


INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, oraz na podstawie Decyzji Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od służby
i pracy żołnierzy zawodowych oraz pracowników, informuję że:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach w dniu 27 maja 2016r. będzie nieczynna., w zamian za dzień 4 czerwca 2016r.
W dniu 4 czerwca Wojskowa Komenda Uzupełnień będzie czynna od godziny 7.30 do godziny 15.30

 

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

DNI OTWARTE KOSZAR w 25 BRYGADZIE KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że w dniu 25 maja w ramach Święta Weterana oraz 24 czerwca br. w ramach Święta 25 BKPow w godzinach od 900 - 1400odbędą się dni otwartych koszar, w trakcie których,  potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby
w 25 BKPow.

Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji  kursy, szkolenia itp.)

 Punkt promocyjny będzie się znajdował na stadionie przy ul. Piłsudskiego 72.      

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

 

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów