Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 
PUNKT INFORMACYJNY WOT
W dniu 20.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach został uruchomiony Punkt Informacyjny WOT. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Katowicach, ul. Francuska 30 pokój nr 1 w godz. pon.-pt. 07.30-15.30, tel. 261 124 831, 261 124 834.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach jest terenowym organem wykonawczym

Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej.


Szczegółowych informacji w WKU w Katowicach udziela mjr Dariusz HRABIA
te
l. 261124810

144. Rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
W dniu 20.04.2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień uczestniczył w obchodach z okazji 144. Rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego. Uroczystość rozpoczęto od modlitwy na cmentarzu przy grobie „Wielkiego Syna Ziemi Śląskiej”.  Następnie zaproszeni goście  udali się na  Plac Sejmu Śląskiego, gdzie pod Pomnikiem złożyli wiązanki kwiatów.KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2017.
Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet – ochotniczek.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ukończone osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
 • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „C” i „C+E”.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • miesięczne uposażenie zasadnicze,
 • ubezpieczenie emerytalne.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 832 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 1.

NABÓR KOBIET - ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO MISJI POKOJOWYCH
W związku z uruchomieniem nowej procedury naboru kandydatów do misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach „Systemu Generacji Sił ONZ” informujemy o możliwości kandydowania do służby poza granicami państwa
w charakterze obserwatorów wojskowych i oficerów sztabowych misji ONZ polskich oficerów kobiet
Kandydatki powinny spełniać następujące warunki:
- posiadać co najmniej 5-letni staż zawodowej służby wojskowej,
- stopień wojskowy: kpt. - ppłk,
- wiek do 50 lat,
- preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie 3333 wg STANAG 6001(pożądana znajomość drugiego języka, szczególnie francuskiego),
- posiadać prawo jazdy minimum kat. B.
Służba w misjach ONZ trwa 1 rok. Oficerowie kierowani do misji pozostają na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju.
Wnioski oficerów o skierowanie do służby poza granicami państwa w ramach Systemu Generacji Sił ONZ” winny być kierowane do dyrektora DWSZ drogą służbową (do wniosku należy dołączyć CV żołnierza zawodowego z systemu SEW on-line). Ujęcie w wykazie kandydatów nie jest jednoznaczne z obowiązkiem udziału kandydatki w danej misji.

Dodatkowych informacji udziela Oddział Misji Międzynarodowych DWSZ, tel. 261 840 265; 261 874 493.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30

40-028 KATOWICE

Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów