Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 


 

Pożegnane mjr Andrzeja Zandera
W dniu 26 czerwca 2015 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień wraz z pracownikami pożegnał, odchodzącego do WKU w Będzinie mjr Andrzeja Zandera - Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień Szefa Wydziału PMiAR. Mjr Andrzej Zander objął stanowisko Szefa Wydziału 01.12.2005 roku, wcześniej pełnił służbę jako oficer Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.  Swoją karierę oficerską rozpoczął wstąpieniem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Wojskowy Komendant Uzupełnień, w imieniu swoim i wszystkich pracowników podziękował Majorowi za wzorową realizację zadań, zaangażowanie i bezinteresowne poświęcenie w pracy i służbie dla ojczyzny oraz życzył dalszych sukcesów i pomyślności.

 

 TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DLA LEKARZY

W terminie styczeń – lipiec 2016 roku planowane jest szkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna 54B01, do służby przygotowawczej, na potrzeby korpusu oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane, proszone są o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do dnia 31.08.2015 r. do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach.
Osobom zainteresowanym przeszkoleniem szczegółowych informacji na temat przeszkolenia, wymaganych dokumentów oraz terminów składania dokumentów
i szkolenia udziela p. Elżbieta Falkiewicz – Inspektor Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach- tel. 261 124 834.

UWAGA!

Z DNIEM 1 LIPCA 2015 ROKU ULEGA ZMIANIE KONTO BANKOWE DOT. OPŁAT SKARBOWYCH URZĘDU MIASTA KATOWICE

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111


TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów